Da Høyre- og FrP-politikerne vedtok å trekke tilbake Legemiddelverkets forsøk på å nekte folk import av kosttilskudd som selges fritt i andre EØS-land, hadde Mattilsynet igangsatt utredninger for å vurdere dosene som kan selges fritt av vitamin C og kalsium. Dette arbeidet er unødvendig fordi vitamin C er trygt i enhver dosering, og det er ikke behov for større doser kalsium enn tabletter med 1 500 mg. Politikerne bør stanse Mattilsynets sløsing med offentlige midler og vedta fritt salg av alle vannløselige vitaminer uansett dose og øke grensene for fritt salg av vitamin D og betakaroten kraftig.

Tekst: Dag Viljen Poleszynski

Les innlegget i helsemagasinet nr 8 2015

 

 

Helsemagasinet – Vil regjeringa frigi vitaminsalget?