Legene har øverste ansvar for all medisinsk behandling, og alle andre helseprofesjonelle er underordnet dem. Med 6–6½ års utdanning og minst fem års tilleggsutdanning/praksis for å få godkjent en av 43 spesialiteter,1 har leger en så stor offentlig troverdighet at deres argumenter dominerer debatten om medisinsk praksis og dens framtidsmuligheter. Få er klar over at det finnes store hull i legers og andre helseprofesjonelles utdanning og at mange uttaler seg med skråsikkerhet om spørsmål de ikke har formell bakgrunn til å vite mer om enn informerte lekpersoner.

Tekst: Dag viljen Poleszynski

Les innlegget i helsemagasinet nr 8 2015

 

 

Helsemagasinet – Hullene i medisinsk utdanning