Den 1. oktober 2015 innførte Statens legemiddelverk (SLV) nye regler som strammet inn muligheten for privat import av kosttilskudd. Norge hadde allerede en av verdens strengeste lovgivninger på området, og verre skulle det altså bli. Folkeaksjoner ble satt i gang for å få politikerne til å forstå forskjellen mellom medikamenter og ufarlige, potensielt helsebringende vitaminer, og 16. november vedtok regjeringa at privatpersoner fortsatt fritt kunne importere kosttilskudd fra EØS-området.

Tekst: Dag viljen Poleszynski

Les innlegget i helsemagasinet nr 8 2015

 

 

Helsemagasinet – Er Legemiddelverket korrupt?