Det kommer stadig flere beviser som peker til at COVID «pandemien» er igangsatt fra ugyldig grunnlag.

 

 

Folkebevegelsen Helsefrihet samarbeider med Barnevernsaksjonen om COVID svindelen iforhold til å beskytte befolkningen mot ulovlig medisinsk testing, spesielt vern rundt barna. Følg saken videre på barnevernsaksjonen.no og last gjerne ned ansvarserklæringen som er sendt ut til tusenvis av kommunale stillinger og skoler.

Teksten under er et utdrag av uttalelser fra klinisk forsker (oversatt med google translate, forbehold om skrivefeil):

CDC blir saksøkt for massiv svindel: Tester ved 7 universiteter av ALLE mennesker som ble undersøkt, viste at de ikke hadde Covid, men bare influensa A eller B – EU-statistikk: ‘Corona’ forsvant nesten, selv under dødelighet.

En klinisk forsker og immunolog-virolog ved et laboratorium i Sør-California sier at han og kollegaer fra 7 universiteter saksøker CDC for massiv svindel. Årsaken: ikke en av 1500 prøver av mennesker som ble testet “positive” kunne finne Covid-19. ALLE mennesker ble ganske enkelt funnet å ha influensa A, og i mindre grad influensa B. Dette er i samsvar med tidligere funn fra andre forskere, som vi har rapportert om flere ganger.

Dr. Derek Knauss: “Da laboratorieteamet mitt og jeg utsatte de 1500 antatt positive Covid-19-prøvene til Kochs postulater og la dem under et SEM (elektronmikroskop), fant vi INGEN Covid i alle 1500 prøvene. Vi fant at alle 1500 prøvene primært var influensa A og noen influensa B, men ingen tilfeller av Covid. We did not use the Bulls*** PCR-testen. ’

Se video med uttallelser fra Kary Mullis – skaperen av PCR testen som er brukt.

Ved 7 universiteter ikke en gang COVID oppdaget

‘Da vi sendte resten av prøvene til Stanford, Cornell, og et par laboratorier ved University of California, kom de opp med det samme resultatet: INGEN COVID. De fant influensa A og B. Da ba vi alle CDC om levedyktige prøver av Covid. CDC sa at de ikke kan gi dem, fordi de ikke har disse prøvene. ‘

‘Så vi kom til den harde konklusjonen gjennom alt vårt forsknings- og laboratoriearbeid at Covid-19 var imaginær og fiktiv. Influensa ble bare kalt ‘Covid’, og de fleste av de 225 000 dødsfallene var fra sykdommer som hjertesykdom, kreft, diabetes, lungeemfysem osv. De fikk influensa som svekket immunforsvaret ytterligere, og de døde. ‘

‘Dette viruset er fiktivt’

‘Jeg trenger fortsatt å finne en levedyktig prøve med Covid-19 å jobbe med. Vi som gjennomførte laboratorietesten med disse 1500 prøvene ved de 7 universitetene, saksøker nå CDC for Covid-19-svindel. CDC har fortsatt ikke sendt oss en levedyktig, isolert og renset prøve av Covid-19. Hvis de ikke kan eller ikke, så sier jeg at det ikke er noen Covid-19. Det er fiktivt. ‘

‘De fire forskningsartiklene som beskriver genomekstraktene til Covid-19-viruset, klarte aldri å isolere og rense prøvene. Alle fire papirene beskriver bare små biter av RNA som bare er 37 til 40 basepar. Det er IKKE VIRUS. Et virusgenom har normalt 30 000 til 40 000 basepar. ‘

‘Nå som Covid-19 visstnok er så ille overalt, hvorfor har ikke ett laboratorium i verden fullstendig isolert og renset dette viruset? Det er fordi de aldri fant viruset. Alt de noen gang oppdaget var små biter av RNA som uansett ikke ble identifisert som viruset. Så det vi har med å gjøre er bare en ny influensastamme, akkurat som hvert år. Covid-19 eksisterer ikke og er fiktiv. ’

‘Jeg tror at * globalistene har satt opp denne Covid-hoaxen (influensa forkledd som et nytt virus) for å etablere et globalt tyranni og totalitær politistat. Denne intriger inkluderte (også) massiv valgfusk for å styrte Trump. ‘

CDC innrømmer selv å ikke ha noe identifiserbart virus

Dypt skjult i et offisielt dokument på Covid-19, innrømmet CDC allerede tidlig sommeren 2020 at det ikke har et målbart virus: ‘Da ingen kvantifiserte (= målte) isolerte virusobjekter av 2019-nCoV er tilgjengelige på dette tidspunktet … ‘(side 39 av’ CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel ‘(13. juli) Med andre ord, CDC, som en av de ledende medisinske myndighetene i verden, kunne ikke , og kan fortsatt ikke demonstrere et virus.

Om det for dette formålet vitenskapelig fullstendig avkreftet, men fortsatt skamløst misbrukt PCR-test, skrev CDC under overskriften ‘begrensninger’: ‘Påvisning av viralt RNA kan ikke demonstrere tilstedeværelsen av et smittsomt virus, eller at 2019-nCoV er det forårsakende middel av kliniske symptomer. ‘Og i tillegg:’ Denne testen kan ikke utelukke andre sykdommer forårsaket av andre bakterielle eller virale patogener. ‘

Med andre ord, vi kan ikke bevise at menneskene som blir syke og er innlagt på sykehus, og som noen ganger dør, ble syk av et nytt coronavirus kalt SARS-CoV-2, og vi kan heller ikke bevise at det fikk dem til å utvikle en ny sykdom kalt ‘ Covid-19. ‘Det kan like gjerne være et annet virus og en annen sykdom. (Og siden alle symptomene, inkludert alvorlig lungebetennelse, samsvarer sømløst med hva influensa historisk kan forårsake hos sårbare mennesker … ‘hvis det ser ut som en and og går som en and, er det en and’.

Enda mer detaljert bevis i kildeartikkel.

De fleste har blitt lurt av fryktpropaganda

Med verdensomspennende, regjeringskontrollert 24/7 fryktpropaganda fra massemediene, har de fleste trodd at det virkelig finnes et livstruende virus som gjør folk sykere mye raskere og strengere enn sesonginfluensa. Imidlertid er ikke sistnevnte beviselig ikke tilfelle. Influensa A har vært den viktigste dødsårsaken fra lungebetennelse i den utviklede verden i årevis.

Men send folk som er utpekt som alvorlige Covid-pasienter til noen få ICU-er, sett kameraer på dem hele tiden, instruer noen få leger om at de bare skal diskutere de verste tilfellene, og du har din «TV-pandemi. Argumentet “vi gjør det fordi ellers vil forsiktighet bli overbelastet” ble undergravd av regjeringene selv for en tid tilbake, ved å avvise tilbud om ekstra ICU-senger eller ansatte, fordi “det er ikke nødvendig”. (Var dette kanskje første og eneste gang sannheten ble fortalt?)

Offisielle tall: ingenting å bekymre seg for (men det blir aldri tilbake til det normale)

Nå som også de offisielle tallene viser at ingenting er galt etter den normale tradisjonelle influensasesongen, og ifølge EU-statistikken (EuroMOMO) er det til og med en betydelig lavere dødelighet, burde samfunnet – hvis det virkelig dreide seg om et virus og folkehelse – umiddelbart gå tilbake til det normale for å begynne å reparere den enorme skaden forårsaket av myndighetene.

Som du vet, vil det imidlertid aldri bli gjort, og det er fordi denne nøye planlagte pandemisk hoax gjennomfører en ideologisk agenda, ‘Great Reset’, som har som mål å i stor grad rive samfunnet og økonomien i Vesten, og deretter underkaste seg det til et globalt teknokratisk kommunistisk klima-vaksinediktatur, der alle våre friheter, sivile og selvbestemmelsesrettigheter vil bli fjernet en gang for alle.

Slutt på utdrag fra kildeartikkel.

Det er interessant å også se at dette korrelerer med uttalelser fra World Doctors Alliance hvor nærmere 100 000  leger har signert.

Colleen Huber NMD uttaler også vitenskapelig skepsis til COVID vaksinene. Og vektlegger at det er viktig at vi ikke anbefaler eller presser hverandre til å ta valg hvor vi ikke har blitt informert godt nok om ingredienser, symptomer eller risiko.

Folkebevegelsen Helsefrihet samarbeider med Barnevernsaksjonen om COVID svindelen iforhold til å beskytte befolkningen mot ulovlig medisinsk testing, spesielt vern rundt barna. Følg saken videre på barnevernsaksjonen.no og last gjerne ned ansvarserklæringen som er sendt ut til tusenvis av kommunale stillinger og skoler.

Politikere, Leger, Helsearbeidere, Forskere, Advokater og befolkningen i Norge må nå komme sammen å gjøre en opprydning i korrupsjonen som har foregått i «regjeringen». Så må vi sørge for at slike feil som dette aldri kan skje igjen ved å innføre desentralisert direktedemokrati med folkeavstemming som ivaretar individuell frihet og naturen (les om ideen på folkestemme.no)

Er COVID «pandemien» en svindel?