Her er barnelegen Larry Palevsky. Han har gått ut offentlig med advarsler om at vaksiner kan stå bak mengder av alvorlig, livslang, alvorlig sykdom i befolkningen. På videoen redegjør han nærmere for vaksinenes konsekvenser og beskriver årsaksmekanismene.

 

 

Alternativ videolink (klikk her om video ikke vil spille av).

Folkebevegelsen Helsefrihet samarbeider med Barnevernsaksjonen om COVID svindelen iforhold til å beskytte befolkningen mot ulovlig medisinsk testing, spesielt vern rundt barna. Følg saken videre på barnevernsaksjonen.no og last gjerne ned ansvarserklæringen som er sendt ut til tusenvis av kommunale stillinger og skoler.

Barnelege roper VARSKU angående VAKSINER og deres biologiske effekter