I glansen av moderne forskning og jag etter penger ser det ut til at vi har mistet grepet på folkehelsen. Er vi virkelig så sikre på oss selv at vi tror moderne medisin er tryggere enn naturens millioner av år med tilpasningsdyktighet? Gang på gang viser det seg at legemidler har mange bivirkninger hvor noen er verre enn andre. Mange av medisinene og vaksinene som kommer ut idag har mindre forskning bak seg hvor legemiddelfirmaene tyr til snarveier til markedet. Det vi da ser i dagens medisin er utrygg og uforsvarlig mennesketesting.

Det blir feil å si at naturmedisin går utenfor denne antakelsen, men naturen har en mye lenger historie av testing. Når det er lang historie med trygg bruk vet vi ihvertfall at det er et fritt valg for enhver person. Vi er heldige som har frihet til å velge naturmedisin i Norge, ikkesant? Har vi egentlig helsefrihet?

Det er et spørsmål som blir satt større fokus på nå. Det er tid for oss å sette spørsmål til større interesser innen moderne medisin: «Hva i all verden skal vi tro på?» var tittelen på innlegget i Dagens Medisin 14 September 2015.

Det viktigste spørsmålet er vel om vi egentlig er så godt informert som vi ønsker å tro? Er informasjonen vi blir servert om vår helse og «offentlig anbefalte» behandlingsmetoder den hele og fulle sannheten? Eller kan det være at viktig informasjon bevisst eller ubevisst oversees, informasjon som kunne kommet mange mennesker til gode?

Hva er intensjonene til organisasjonene/personene som forsørger informasjonen? Hvordan vet vi hva vi skal stole på når norsk lovverk konsekvent favoriserer legemiddelgiganter og begrenser eller forbyr trygge og naturlige alternativer. Har lobbyvirksomheten gått for langt?

Noe er galt i dagens helse-Norge. Det virker som legemiddelverket og mattilsynet gir falsk trygghet og unngår ansvaret for å se kritisk på de store aktørene.

Det viser seg at folket må ta ansvar selv for at sannheten skal komme frem. Tusenvis av normenn har sett at de må ta tilbake friheten over egen helse og valgfrihet, og søker informasjon. Dette vises blant annet i aksjonene som vil endre et importforbud som ble vedtatt og tredt nedover hodet til det norske folk 1. oktober.

Da ble det forbudt å importere kostilskudd som ikke er godkjent i Norge. Legemiddelloven skiller ikke mellom narkotika, legemidler og kosttilskudd i form av rene vitaminer og mineraler, supermat og urter.

«Vanlige folk” ser det absurde i en slik lovgivning, men ikke norske myndigheter.

Det heter i Den Europeiske Menneskerettskonvensjon Artikkel 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv.

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Norge er domfelt gjentatte ganger av Den Europeiske Menneskerettsdomstol for brudd på denne bestemmelsen.

Dette er ikke første gang det blir satt begrensninger på tilgangen til næring for private personer og småaktører i Norge.

Valgfriheten har sakte men sikkert blitt fratatt nordmenn i det skjult eller med påskudd om beskyttelse mot «farlige» epidemier,  kosttilskudd og falske legemidler.

Selv om det kan finnes sannhet i grunnlagene for denne type restriksjon, er det en dårlig måte å løse slike utfordringer på. Beslutningstakerene har lite forståelse eller interesse for helhetsbildet.

Nordmenn stiller sjeldent spørsmål til denne type avgjørelser og tiltak når det kommer fra en myndighet. I noen tilfeller har det ledet til ren propaganda som eksempel hysteriet rundt svineinfluensaen i 2009. Der valgte myndighetene å kjøpe inn 9,4 millioner vaksinedoser som er tilsvarende 2 doser per nordmann, og gav i tillegg immunitet mot rettsforfølgelse som følge av mulige skadevirkninger til legemiddelfirmaet GSK(Glaxo Smith Kline).

I andre tilfeller har kosttilskudd som har vist seg å fungere «for bra» blitt klassifisert som legemidler, grunnet den alt for brede definisjonen av hva legemidler er.

Når et tilskudd viser seg å være effektivt/ha en virkning (enten den er positiv eller negativ), blir det klassifisert som legemiddel. Da blir det forbudt i fritt salg, og har ikke lenger private bedrifter lov å selge det, og det blir derfor tatt av markedet.

Hva vi ville forventet da er at dette tilskuddet ville komme ut på apotek eller gjennom andre sertifiserte utsalgssteder, men det gjør de ofte ikke. Så det som viser seg å hjelpe for mange mennesker har dermed blitt fjernet totalt fra markedet med et enkelt pennestrøk.

Hva ligger til grunn for slike oppdrivende og overkjørende tiltak, restriksjoner, lovendringer og direktiver? Hva er intensjonen til de som fronter dette systemet? Er de uten personlig interesse i saken?

“If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in a sorry a state as are the souls who live under tyranny.” – Thomas Jefferson

Folkeaksjonen Helsefrihet ønsker ikke å fortelle deg hva som er riktig og feil informasjon, det må hver enkelt selv vurdere. Når vi som befolkning begynner å stille spørsmål og tenke kritisk vil vi ta tilbake kontrollen. Ellers aksepterer vi blindt autoritet og gamle tekster uten å tenke selv. Så hvordan finner vi sannhet i en verden som har blitt så sterkt påvirket av en kapitalisme som har mistet kontroll over seg selv?

«Politikere må en gang lære, både i Norge og andre steder, at de er ikke våre herrer. I demokratiene skal de være klar over hver eneste dag de våkner og hver eneste kveld de går å legger seg at de er våre tjenere, de er folkets tjenere. De skal stå giv akt, for oss i demokratiet! Det er noen av dem som tror de er blitt herrer, men der tar de faktisk feil. Der må de en gang lære at de tar feil. Eller så er demokratiet bare DILLBALL» – Erik Bye

Internett og sosiale medier gir kraftige og lynraske verktøy for organisering og kommunikasjon. Online informasjonsdeling og avstemming gjær det mulig å rette «visdommen og erfaringen til folket» i en konkret retning. Bruk Facebookgrupper og -sider som en plattform for å dele artikler, forskning, meninger og opplevelser. Det er allerede mye internasjonale data som har kommet frem som vi i Norge kan lære av.

Folkeaksjonen helsefrihet er en spydspissaksjon i samarbeid med en rekke andre organisasjoner og aksjonsgrupper. På helsefrihet.no vil du finne informasjon og lenker om de ulike aksjonsgruppene og organisasjonene som drar i samme retning for økt helsefrihet, friheten til å velge din egen helse selv:

www.vitaminaksjonen.no

Underskriftskampanje – Helsefrihet til folket

Med denne metoden av dynamisk informasjonsdeling får vi virkelig testet ut om Norge er et sant demokrati og samtidig utdannet oss selv rundt hva som skjer i verden med tanke på frihet for egen helse. Vi oppfordrer til sakelig debatt med respekt for medborgeres private meninger rundt kosttilskudd og egen helse. Vi burde være sammen om å finne de beste løsningene for en sunn politikk og et rettferdig lovverk. Vi kan ikke la negative holdninger og stigmatisering skille oss som befolkning rundt så viktige temaer. Vi har et godt helseapparat i norge og kan ikke ta oss råd til å gjøre feilen å kaste ut babyen med badevannet. Det er mange som gjør sitt aller beste i et system som kanskje ikke er perfekt, la oss som en samlet befolkning bidra til å gjøre det bedre.

Hovedfokus for aksjonen er å skape et friskt samfunn der frihet og sannhet er i sentrum.

  1. Kontinuelig og grunding etterforskning av alle ledd i helsemyndighetene.
  2. Et mer rettferdig lovverk rundt mat, kosttilskudd og medisiner med informasjonsplikt.
  3. Et dynamisk demokrati og et transparent helsevesen uten favorisering.

Her er noen anbefalte rettningslinjer for både samling og formidling av kunnskap.

  • Som sannhetssøkere vil det være nødvendig å holde tilbake dom og ikke bare sette vår lit til utsagn eller gamle tekster.
  • Du må stille spørsmål og kritisk undersøke disse utsagn og skrifter fra alle kanter, samt revurdere når ny kunnskap kommer frem.
  • Du må kun akseptere argument og eksperiment og ikke til uttalelser fra en hvilken som helst person, for ethvert menneske er sårbare for alle typer feil.
  • Som søkere av sannheten må vi også mistenke og sette spørsmål til våre egne ideer når vi utfører våre undersøkelser, for å unngå å falle i fordommer eller uforsiktig tenkning.
  • Undersøk kritisk hvor kildene kommer fra, og hva intensjonen bak kan være.
  • Test ut hypoteser og teorier til du får svar på hva som fungerer og ikke fungerer. Legg til side det som ikke fungerer og følg bevisene som viser å lede til sannhet hvor enn det fører deg. Hvis vi dømmer ut ifra hva vi vil se kan vi fort forville oss i fordommer og uforsiktig tenkning.

Hvis vi skal snakke om helsefrihet må vi også definere frihet. Hva er frihet for deg? Når var det sist vi virkelig tenkte over dette og sammenlignet situasjonen vi har idag, kan vi dermed si at vi har frihet?

«The more corrupt the state, the more numerous the laws.» — Tacitus, Roman senator and historian (A.D. c.56-c.115)


Det har vært oppslag i media for de som følger med, men kanskje ikke blitt synlig for alle andre. Så her er en liten brøkdel av hva som sies rundt saken i media. PS. Det finnes tonnevis av informasjon i internasjonale småmedia (de er de eneste som tør å dekke noen av sakene) men her tar vi kun med det mest relevante.

(1) Video: Dr Peter Gøtzsche avslører «Big Pharma» som organisert kriminalitet (engelsk)


Peter C. Gøtzsche , MD er en dansk medisinsk forsker og leder av Nordic Cochrane Center på Rigshospitalet i København , Danmark. Han har skrevet en rekke vurderinger i Cochrane-samarbeidet.


(2) Video: Tidligere Merck Representant sier obligatorisk vaksinering er for profitt ikke for folkehelsen (engelsk)


(3) Video: Astroturf og manipulering av presse – Sharyl Attkisson (engelsk)

Astroturf er kunstige grasrotorganisasjoner som tjener en industri eller et selskap. Store industrier går til store lengder for å få det slik de vil.

Legemiddelverket virker å være på glattisen

(4) 2015 – NRK Folkeopplysningen – Programleder Andreas Wahl ser nærmere på legemiddelindustrien

(5) 2015 – Dagensmedisin.no – Hva i all verden skal vi tro på?

(6) 2015 – Forskning.no – Legemiddelfirma avlyste forkerens foredrag

(7) 2015 – Forskning.no – 97 prosent av legemiddelstudier støtter sponsoren

(8) 2015 – Dagbladet.no – Lemper på reglene. Nå vil slik reklame dukke opp på norske TV-kanaler

(9) 2014 – Nrk.no – Gir usann info i medisin-reklame

(10) 2015 – Dagsavisen.no – Lobber for legemiddelfirma

(11) 2015 – Aftenposten.no – Meninger – Norge står i fare for å gjøre mange av de samme feilene som USA i psykiatrien

(12) 2015 – Europas øverste rettsinstanser har gitt tydelig beskjed til politikerne: Nå er det nok

(13) 2015 – Difi.no – Nesten halve befolkningen mener at det foregår korrupsjon i det offentlige
(14) 2015 – Mottar 600 000 fra pilleprodusent
(15) 2013 – Nrk.no – Slik foregår korrupsjon
(16) 2013 – Nrk.no – Økonomi – Norge mest korrupt i Skandinavia
(17) 2011 – kommunal-rapport.no – Skal kartlegge omfanget av korrupsjon i Norge
(18) 2009 – Nettavisen.no – Norge er mest korrupt i norden
(19) Transparancy.no – Hva er korrupsjon
(20) 2004 – Nrk.no – Leger med opprop mot korrupsjon

(21) 2013 – Nrk.no – Skadene av Pandemrix var en katastrofe

(22) 2012 – Nrk.no – Medisinerer de friske

(23) 2015 – vg.no – Ny forskning: – Vanndrivende medisiner kan være helsefarlige
Hvis legemidler var et godt valg for våre naturlige kropper hvorfor er det så mange negative bivirkninger? Hvis noe er farlig i så små doser burde vi sette stort spørsmål til det.

(24) 2015 – 23 oktober – Nrk.no – Pasientgeneral slutter i protest

(25) 2007 – E24.no – Miliardærene bak apotekene

(26) 2015 – Newswire.net – Top Scientists Agree: Medical Research is Rife with Fraud (Engelsk)

Mattilsynet virker også å være ut på glattisen:

(27) 2015 Nrk.no – Vil tillate mer gift i maten
(28) 2015 Dagbladet.no – Mattilsynet gir forbrukerne falsk trygghet
(29) 2015 Dagbladet.no – Meninger – Sannheten om mattilsynet
(30) 2015 Forlagsliv.no – Hva Mattilsynet vet – men ikke forteller oss

Tegn på korrupsjon?

(31) 2008 Aftenposten.no – Naturmedisin som virker, fjernes

Dette er kun en liten brøkdel av tilgjengelig media på emnet av vår mat, medisin og den urett som skjer i de virkelig store industriene. Så vi vil anbefale å legge deg til på en eller flere av facebook gruppene for å følge sakene fremover og dele informasjon du kommer over.

Du har kanskje hørt ryktene om handelsavtalene som blir forhandlet i hemmelighet. Dette påvirker også vår helsefrihet og må stoppes, bli med på følgende facebookgruppe og side.
Folkeaksjonen mot TISA og Stopp TISA/TTIP


Bought er en amerikansk dokumentar om «Big Pharma» og vår mat. Den viser hvor langt det har gått i det kapitalistiske kjøret.